Sprinklersense


Sprinklersense sentralen er tilkoplet alle I/O modulene i form av en kablet dobbeltsløyfe. Sentralen har et eget sonedisplay som umiddelbart viser vhilken sone det eventuelt registeres utløst sprinkler i. Ved hjelp av en svært enkel prosedyre kan hele sprinkleranlegget testes og kontrolleres med få tastetrykk. Sentralen overvåker hele sprinkleranlegget døgnet rundt og rapporterer umiddelbart feil på anlegget eller utløste sprinklerhoder. Sentralenheten kan kommunisere med bygningens SD anlegg via en egen BacNet modul der det er ønskelig.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image