Sprinklersense


Sprinklersense I/O modulene er bindleddet mellom sprinklersense sonden og sentralenheten. I/O moduler som er plassert i hver sprinkler sone rapporterer hendelser til sentralenheten. I/O modulen kan signalisere utløst sprinkler direkte til bygningens brannalarmanlegg via en dedikert potensialfri utgang. I/O modulen kan også overvåke stengeventiler slik at det blir rapportert dersom en stengventil lukkes. Man vet med andre ord til envher tid om sprinkleranlegget er funksjonsdyktig.

Gowens AS

    Style Switcher

    Predefined Colors

    Menu Style

    Background Image