logo   Boligbrann A/S

Trommel slange

Trommel slange er den brannslangen de fleste kjenner.

En trommel slange skal ikke være konstruert slik at slangen må rulles helt av trommelen før bruk

 

product


product product product

1. Skru på vanntilførselen

2. Løft trommelen og bær den til brannstedet

3. Ta strålemunnstykket ut av senteret i trommen, vri og slokk

 

PS! Slokk aldri med vann, pulverapparat eller skumapparat hvis oppvarmede oljer brenner ("frityr").

I slike tilfeller benyttes grytelokk, brannteppe, eller slokkemiddel spesielt beregnet for dette.