logo   Boligbrann A/S

Optisk røykvarsler

Med en App på mobiltelefonen kan du laste ned diagnose og logg fra røykvarsleren

Røykvarsleren aktiveres automatisk når den vries på takfestet

Røykvarsleren og batterier har 10 års forventet levetid

product


product product

PS! Røykvarsleren er påført dato for utskifting

Her finner du mer dokumentasjon og veiledning for nedlasting