logo   Boligbrann A/S

Håndslokkere

Pulverapparat skal kontrolleres hvert 5. år. og overhales (skiftes ut) hvert 10.år av kompetent personell.

Skumapparat skal overhales (skiftes ut) hvert 5.år av kompetent personell.

Hvis håndslokkere er plassert i fellesareal skal disse kontrolleres av kompetent personell hvert år.

product


product product

1. Trekk av sikringssplinten

2. Hold ytterst på slangen og trykk ned håndtaket støtvis

 

PS! Slokk aldri med vann, pulverapparat eller skumapparat hvis oppvarmede oljer brenner ("frityr").

I slike tilfeller benyttes grytelokk, brannteppe, eller slokkemiddel spesielt beregnet for dette.

Her finner du mer dokumentasjon og veiledning for nedlasting