logo   Boligbrann A/S

Pakkeløsninger

Når vi leverer "pakkeløsninger", er det "hele pakken". Styret sier "go" og lener seg tilbake. Vi sier i fra når vi er ferdige - HELT ferdige. Enkelt og greit ! Kort sagt er dette hva vi mener med en pakkeløsning. Løsningene som er aller enklest for bestiller, er som regel de mest kompliserte for leverandøren. Det er slik vi mener det også bør være !

 
 
 
 
 
 
 

Vurdere risiko

Vi vet av erfaring hvor den største risikoen for brann ligger og hvor de svake punktene har vist seg ved branner som allerede har oppstått. Vi trekker også erfaringer fra andre i bransjen på dette området. Blant annet gjennom vårt medlemskap i brannfaglig fellesorganisasjon og Noralarm. Styret tar del i en bred erfaring når det vurderes hvordan et brannsikringstiltak skal utføres i samarbeid med Boligbrann A/S. Et lite gjennomtenkt brannsikringstiltak må i beste fall utføres om igjen om kort tid.

 
 
 
 
 
 
 
 

Redusere risiko

Med vår erfaring fra allerede utførte brannsikringstiltak , og styrets erfaringer med bygningene og beboermassen, setter vi sammen en komplett pakkeløsning. All organisering av brannsikringstiltaket, klargjøring av produkter for å spare beboernes tid ved montering, monteringsvarsel til alle boenhetene, felles oppslag om monteringstider i oppgangene, brukerveiledning i farger til alle boenhetene, registrering av alle boenheter i våre databaser, nøyaktige fremdriftsplaner til styret, faglig montering av brannsikringsprodukter i hver enkelt boenhet, oppfølging av boenheter som ikke er tilgjengelige, avviksrapporter og statusrapporter til styret, dokumentasjon på at alle boenhetene er ferdigstilt og dokumentasjon på at tiltaket er ferdigstilt med begrunnelse for utførelsen. Alt følger med i en pakkeløsning fra Boligbrann A/S. Det skulle bare mangle !

 
 

Mer informasjon om innholdet i en pakkeløsning !