logo   Boligbrann A/S

Alarmoverføring

1 Brannalarmanlegget

Aller først må man ha et brannalarmanlegg. Det er viktig at alarmanlegget er solid for å unngå feilalarmer og tekniske utfordringer, men som samtidig gir rask alarm ved en reell brann.

2 Oppringing

Ved hjelp av et modem i alarmsentralen blir alarmsignalet sendt til både en alarmsentral og eventuelle representanter for sameiet / borettslaget som en SMS melding. Det er egne selskap som sørger for selve SIM kortet eller "telefonlinjen" om du vil. Dette er en overvåket "telefonlinje" for å øke sikkerheten for at den til enhver tid har "summetone".

3 Alarmmottak

Alarmen blir foruten de utvalgte representantene for sameiet eller borettslaget sendt til en godkjent alarmsentral. Brannvesenets 110 sentral og Securitas alarmmotak er noen alternativ. Dette gir en raskere reaksjon slik at slokking kan starte på et tidligst mulig tidspunkt ved en større brann.

4 Feilmeldinger

Hvis det oppstår en feil ved brannalarmanlegget kan tekstmelding gå umiddelbart både til representanter for sameiet eller borettslaget, og leverandøren av brannalarmanlegget. På denne måten kan eventuelle feil oppdages og utbedres raskest mulig.

5 Fordeler

I mange tilfeller krever forsikringsselskapet at alarm ved brannalarmanlegg skal overføres til en godkjent alarmsentral. Dette anbefales også av myndighetene. I enkelte tilfeller kan også myndighetene kreve slik alarmoverføring.

6 Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med AddSecure for alarmoverføring (overvåket linje) og Securitas som alarmmottak. Samarbeidet gjør gjennomføringen av alarmoverføring rask og smertefri. Samarbeidet fører også med seg rabatter til våre kunder.

Alarmoverføring gir rask reaksjon og god alarmorganisering enten det er oppstått en brann, eller en feil på brannalarmanlegget !