logo   Boligbrann A/S

 

Boligbrann A/S

Boligbrann A/S ble omgjort til aksjeselskap i 2012, og het tidligere Gowens Boligbrann. Vi har brannsikret flere hundre sameier og borettslag "fra topp til tå" siden oppstarten i 1996. I januar 2016 flyttet vi inn i nye lokaler i Brynsveien 96, 1352 Kolsås. Vi har hele tiden hatt kontor i Bærum, men vi er aktive i både Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold. Vi brannsikrer både boenheter og fellesareal. Vi prosjekterer og monterer alt fra enkle røykvarslere og slokkeutstyr til et av verdens mest avanserte og mest driftsikre brannalarmanlegg.

Kompetanse og oppdatering

Vi har personell som er autorisert for programmering, innstallering, ferdigstillelse og service fra flere produsenter av brannalarmanlegg. Boligbrann A/S og flere ansatte er sertifisert av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG750 - brannalarmanlegg). Flere av våre ansatte er også sertifisert av Rådet for vedlikehold av slokkemateriell for kontroll av slokkeutstyr. Boligbrann A/S har sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet for både prosjektering og utførende for brannalarmanlegg. Vi har egne fast ansatte montører og elektrikere. Vi er medlem av Brannfaglig Felles organisasjon, Noralarm og Virke.

Konsept

Boligbrann A/S er sertifisert for både prosjektering, programmering, installering, ferdigstillelse, service og kontroll av brannalarmanlegg. Vi ønsker å følge våre kunder helt fra planleggingsfasen og innstalleringen av brannalarmanlegget til etterfulgte årskontroller og service i fremtiden. Det er enklere for våre kunder å forholde seg til ett selskap.

Vår filosofi

Vi har både ønske og kapasitet til å stå ved våre kunders side i hele brannsikringstiltakets livslengde. Sameier og borettslag har helt spesielle behov med tanke på bygningstype, styrets sammensetning og beboernes sammensetning. Dette krever etter vår mening spisset kompetanse og forståelse for å danne et vellykket samarbeid. Vi har helt spesielle løsninger for sameier og borettslag, og vi vet hvor skoen trykker. Heldigvis stemmer dette med tilbakemeldinger vi får fra våre kunder. Det skal vi holde hellig også i fremtiden.