Boligbrann AS     Tlf: 67567935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har siden 1996 organisert og utført kollektiv brannsikring av boenheter i borettslag, sameier o.l. (tidligere Boligbrann, Gowens engros)

Å sørge for at brannsikringstiltak til enhver tid er i.h.t. intern kontrollen og myndighetenes forventning krever normalt betydelig innsats fra styret.

Vi sørger for at styret får minimalt merarbeid i forbindelse med brannsikring ved å utarbeide nødvendig dokumentasjon (beviset for at boenhetene er brannsikret i.h.t. brannforskriftene) og i etterkant gi styret beskjed når det er på tide å utføre vedlikehold, utskiftinger o.l. Dette er ekstra viktig når et nytt styre tar over.

Vår viktigste oppgave er dog å sørge for at beboerne kan sove enda litt tryggere i sine egne hjem.

Styret i borettslag, sameier o.l. kan få besøk av en av våre prosjektledere ved et styremøte.   les mer.......